ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ IRON MAIDEN 19/09/23

PLAYLIST:
Iron Maiden - Transylvania
Iron Maiden - Purgatory
Iron Maiden - Twilight Zone
Iron Maiden - Total Eclipse
Iron Maiden - The Prisoner
Iron Maiden - I've Got The Fire (Montrose Cover)
Iron Maiden - To Tame A Land
Iron Maiden - Cross - Eyed Mary (Jethro Tull Cover)
Iron Maiden - Rainbow's Gold (Beckett Cover)
Iron Maiden - Back In The Village
Iron Maiden - King Of Twilight (Nektar Cover)
Iron Maiden - Reach Out
Iron Maiden - Deja-Vu
Iron Maiden - That Girl (Fm Cover)
Iron Maiden - Black Bart Blues
Iron Maiden - The Prophecy
Iron Maiden - All In Your Mind (Stray cover)
Iron Maiden - Fates Warning
Iron Maiden - Chains Of Misery
Iron Maiden - From Here To Eternity
Iron Maiden - Sign Of The Cross
Iron Maiden - The Clansman
Iron Maiden - Ghost of the Navigator

Copyright 2024. All Right Reserved.