ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ VIRGIN STEELE

PLAYLIST:
Virgin Steele - Don't Say Goodbye (Tonight)
Virgin Steele - Metal City
Virgin Steele - Go Down Fighting
Virgin Steele - Wait for the Night
Virgin Steele - I Am The One
Virgin steele - The Angel Of Light
Virgin steele - Noble Savage
Virgin steele - Fight Tooth And Nail
Virgin Steele - We Rule The Night
Virgin steele - The Evil In Her Eyes
Virgin steele - Chains Of Fire
Virgin Steele - The Burning Of Rome (Cry For Pompeii)
Virgin Steele - Lion In Winter
Virgin steele - On The Wings Of The Night
Virgin Steele - I Dress In Black (Woman With No Shadow)
Virgin Steele - I Will Come For You
Virgin Steele - I Wake Up Screaming
Virgin Steele - Blood And Gasoline
Virgin Steele - Blood Of The Saints
Virgin Steele - Victory Is Mine
Virgin Steele - Crown Of Glory (Unscarred)
Virgin Steele - Prometheus The Fallen One
Virgin Steele - Emalaith
Virgin Steele - Sword Of The Gods
Virgin Steele - Dominion Day
Virgin Steele - Mind, Body, Spirit
Virgin Steele - Invictus
Virgin Steele - The Fire God
Virgin Steele - Through The Ring Of Fire
Virgin Steele - Return Of The King

Copyright 2024. All Right Reserved.