ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

PLAYLIST:
Metallica - Welcome Home (Sanitarium)
W.A.S.P. - Cries In The Night
Fifth Angel - Cry Out The Fools
Savatage - Gutter Ballet
Iron Maiden - The Clairvoyant
Manowar - Blood Of My Enemies
Saxon - Crusader
Accept - Neon Nights
Black Sabbath - Falling Off The Edge Of The World
Grand Magus - Valhalla Rising
Zadok - Almighty Sea
Paragon - Legions Of Metal
Victim - Power Hungry
NoiseHunter - Made Out Of Steel
Judas Priest - The Green Manalishi
Knighstorm - Locked And Loaded
Katana - KubilaKhan
Alpha Tiger - Beneath The Surface
Viper - To Live Again
A Sound Of Thunder - Fight Until The End
Airborn - Jack Of All Trades
Ambush - Close My Eyes

Copyright 2023. All Right Reserved.