ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 05/10/18

PLAYLIST:
Iron Maiden - Can I Play With Madness
Ozzy - Bark At The Moon
Black Sabbath - Neon Knights
W.A.S.P. - Ballcrusher
Lion - Shout It Out
Dokken - Til The Livin' End
Dokken - Tooth And Nail
Dokken - Lightnin' Strikes Again
Dokken - Standing In The Shadows
Saxon - Rock 'N' Roll Gipsy 
Judas Priest - Heading Out To The Highway
Chasar - Gypsy Roller
Static - Stealin'
Black Rose - Sucker For Your Love
Sapphire - Let It Burn
Axis - Flame Burns On
Randy - The Razor's Edge
Dealer - Better Things to Do
Seventh Son - Immortal Hours
Depzon - Flying On The Sundown
Mordor - Live Faster, Die Young
Hammerfall - The Metal Age
Maltese Falcon - Metal Rush
Night Demon - Night Demon
Midnight Rider - Tears of Your Temptation
Judas Priest - Victim Of Changes
Motorhead - White Line Fever
Riot - Desperation
Anvil - School Love
Blitzkrieg - Buried Alive
Saxon - Backs To The Wall
Fifth Angel - Can You Hear Me

Copyright 2023. All Right Reserved.