ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08/10/21

PLAYLIST:
Riot - Take Me Back
Scorpions - The Zoo
Night - Into the Night
Trotoar - Demons in Your Mind
Trotoar - Far Away from Home
Trotoar - No Salvation
Trotoar - On My Own
Night Screamer - Night Screamer
Rankelson - Abuser
Persian Risk - Ridin' High
Manilla Road - Necropolis
Cloven Hoof - Reach For The Sky
Ostrogoth - Heroes' Museum
Lethal Steel - City Of Sin
Bad Lizzard - Out Of The City
Lions Pride - Breaking Out
Loudness - Flashout
Kryptos - Omega Point
Kryptos - Force Of Danger
Kryptos - Thunderchild
Kryptos - Nighthawk
Offensive - Seer of Vision
Offensive - Song of Victory
Offensive - Raise Your Head High
Enforcer - Forever We Worship the Dark
Tyrann - Brinn Med Mig
KK's Priest - Return of the Sentinel
Manimal - Evil Soul
Manimal - Burn In Hell
Manimal - Armageddon
Judas Priest - Burn In Hell
Hitten - Eyes Never Lie
Hitten - Hard Intentions (Secret Dancer)
Living Metal - I Live by the Sin
Motley Crue - Ten Seconds To Love
Motley Crue - Knock 'Em Dead Kid
Motley Crue - Looks That Kill
Motley Crue - Red Hot
Motley Crue - Too Young To Fall In Love
Motley Crue - Shout At The Devil
Motley Crue - Bastard
Motley Crue - God Bless The Children Of The Beast

Copyright 2024. All Right Reserved.