ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16/11/18

PLAYLIST:
Metallica - Battery
Paradox - Heresy
Annihilator - Sixes And Sevens
Testament - Into The Pit
Anthrax - Death From Above
Slayer - Crionics
Scavenger - No Return
Liege Lord - Rage Of Angels
Emerald - Hell Racer
Tokyo Blade - My Kind of Heaven
Manowar - El Gringo
Virgin Steele - Mind, Body, Spirit
Walpurgis Night - The Assassin
Holy Martyr - Invincible
Satan - Break Free
Storrmwitch - Warlord
Heavy Load - I Am Me
Hyksos - The Kings
Kraken - Desperate Solutions
Deaf Dealer - Caution To Kill
Hammer - Caution To The Wind
Scanner - Touch The Light
Blaze Bayley - Speed Of Light
Hammerfall - On The Edge Of Honour
Helloween - I Can
Primal Fear - The Immortal Ones
WASP - Who Slayed Baby Jane
Running Wild - Little Big Horn
Blazon Stone - Fight Or Be Dead
Grave Digger - The Dark Of The Sun
Hellish War - Defender Of Metal
Zandelle - Warlords Of Steel
Night - Fire and Steel
Pegazus - Look To The Stars
Seven Sisters - Lost In Time

Copyright 2024. All Right Reserved.