ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26/10/18

PLAYLIST:
Grave Digger - Ten Commandments of Metal
Manowar - Warriors Of The World United
Running Wild - Genesis (The Making And The Fall Of Man)
Arkham Witch - Legions of the Deep
Visigoth - Creature Of Desire
Icarus Witch - Lightning Strikes
Ragenheart - Mirror
Riot V - End Of The World
Lechery - Breaker Of Chains
Them - Witchfinder
Attic - The Headless Horseman
King Diamond - Behind These Walls
Demons And Wizards - Blood On My Hands
Innerforce - Fight for Freedom
Stratovarius - Speed Of Light
Malmsteen - Fury
Mystery - Destiny
Ring of Fire - Dreams Of Empire
Fates Warning - Point Of View
Queensryche - Eyes Of A Stranger
Scanner - From Dust Of Ages
Narita - Altar Of Freedom
Rage - Deep In The Blackest Hole
Overkill - Bitter Pill
Metallica - Moth Into Flame
Annihilator - My Revenge
Unleashed - Search For The Truth

Copyright 2022. All Right Reserved.