ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27-08-21

PLAYLIST:
Artillery - Khomaniac
Anacrusis - Fighting Evil
Intruder - Cover Up
Gothic Slam - Tormentor
Tourniquet - The Test For Leprosy
Deliverance - Slay the Wicked
Destructor - Iron Curtain
Exorcist - Black Mass
Rigor Mortis - Dead Fish
Whiplash - Power Trashing Death
Sodom - Ausgebombt
Motorhead - Ace Of Spades
Exciter - Long Live The Loud
Judas Priest - Hell Bent For Leather
Le Griffe - Fast Bikes
Diamond Head - Sweet And Innocent
Metallica - Hit The Lights
Headbanger - Ready to Strike
Ranger - Last Breath
Cobra - To Hell
The Rods - Evil in Me
Twisted Tower Dire - Firebird
Black Knight - Beware Of The Blind
Doomsword - Sacred Metal
Wotan - Vlad Tepes
Domine - True Leader Of Men
Headstone Epitath - Riddle
Edguy - The Headless Game
Royal Hunt - Tearing Down The World
Silent Force - Tell Me Why
Artension - Into The Eye Of The Storm
Narita - Stop The World
Cornerstone - Unchosen One

Copyright 2023. All Right Reserved.