ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29/09/23

PLAYLIST:
Riot - Out In The Fields
Riot - Angel Eyes
Riot - Twist Of Fate
Riot - Burn The Sun
Riot - The Mystic
Riot - Still Your Man
Riot - Land Of The Rising Sun
Riot - Take Me Back
Riot - Metal Warrior
Riot - Fight Fight Fight
Riot - Immortal
Riot - End Of The World
Riot - Victory
Riot - Messiah
Riot - Angel's Thunder, Devil's Reign
KK's Priest - Hymn 66
KK's Priest - Pledge Your Souls
KK's Priest - The Sinner Rides Again
KK's Priest - Wash Away Your Sins
KK's Priest - Keeper Of The Graves
KK's Priest - Reap The Whirlwind
KK's Priest - One More Shot At Glory
Whirlwind - Gallows Tithe
Zandelle - Flames Of Rage
King Diamond - Magic
Running Wild - Renegade
Renegade - All Talk, No Action
Rankelson - Bronx Warrior
Eternal Darkness - Like A Story
Dark Illusion - Land Of Street Survivor
Century - Neon Warrior
Lethal Steel - City Of Sin
Helstar - Winds Of War

Copyright 2024. All Right Reserved.