ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 02/10/18

PLAYLIST:
Motorhead - Loser
Thin Lizzy - Killer On The Loose
Tank - Kill
Vice Human - Hooligan Hero
Saxon - Stand Up And Be Counted
Picture - Night Hunter
Exciter - Pounding Metal
Manowar - Violence And Bloodshed
Judas Priest - Steeler
Judas Priest - Breaking the Law
Running Wild - Raw Ride
Accept - Love Child
Apollo Ra - To Be A Hero
Q5 - Pull the Trigger
Omen - Thorn In Your Flesh
Riot - Hard Lovin` Man
Twisted Sister - The Power And The Glory
Warriors - Carry On
Axe Attack - Stand And Fight
Motley Crue - Fight For Your Rights
Obsession - Losining My Mind
Overdose - Nuclear Winter
Restless - Tiger
Mausoleum Gate - Mausoleum Gate
Scorpions - Come Home
Iron Maiden - Transylvania
Savatage - By The Grace Of The Witch
Zed Yago - Black Bone Song
Blazon Stone - No sign of glory
Alestorm - Heavy Metal Pirates
Skyclad - Polkageist
Dark Forest - The Green Knight
Lorraine Cross - Don't Waste Your Energy

Copyright 2022. All Right Reserved.