ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 07-09-21

PLAYLIST:
Metallica - The Four Horsemen
Diamond Head - Am I Evil
Iron Maiden - Revelations
Leatherwolf - Cry Out
Metal Mercy - The Unborn Child
Messiah Force - White Night
Messiah Prophet - Why Must You Run
Messiah - Who's To Blame
Q5 - Lonely Lady
Riot - Angel Eyes
Savatage - Strange Wings
Steel Arctus - Arcadian Lady
Judas Priest - Blood Red Skies
Gamma Ray - All Of The Damned
Masterplan - Far From The End Of The World
Ark - Where The Wind Blows
Empire - The Raven Ride
Balance Of Power - Fire Dance
Brazen Abbot - One Life to Live

Copyright 2022. All Right Reserved.