ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10-08-21

PLAYLIST: 
Anvil - Flying Blind
Assault - Thunder Road
Judas Priest - The Hellion - Electric Eye
Lizzy Borden - American Metal
Obsession - High Treason
Overkill - Killers In The Dawn
Midnight Darkness - Linefire
Midnight Priest - Eyes in the Dark
Messiah Force - Spirit Killer
Loud Crowd - No Way Out
Messiah - Keep Searching
Omen - Destiny
Shok Paris - Steel And Starlight
Savatage - Devastation
Trouble - Bastards Will Pay
Mercyful Fate - At The Sound Of The Demon Bell
Mercyful Fate - Welcome Princess of Hell
Ruthless - Metal Without Mercy
Ruthless - Mass Killer
Ruthless - Gates Of Hell
Running Wild - Black Demon
Satan - Key To Oblivion
Scavenger - Free
Sinister Angel - Love breeds Misery

Copyright 2022. All Right Reserved.