ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20/07/21

PLAYLIST:
Iron Maiden - Wrathchild
Attack - Indian Lady
Attacker - The Unknown
Enforcer - Evil Attacker
Enforcer - Kiss Of Death
Emerald - Alteration
Jag Panzer - Bloody Crime
Kamelot - Song Of Roland
Light Force - Crossfire
Maddax - Deadly Game
Mindless Sinner - Turn on the Power
Nightcrawler - Past Life
Gargoyle - Aryan Diplomacy
Gotham City - Swords And Chains
Riot - Metal Soldiers
Titan Force - Blaze of Glory
Virgin Steele - Through The Ring Of Fire
Manowar - Hail And Kill
Judas Priest - Hell Patrol
Distant Thunder - Soulless Inventions
Beyond Fallen - Hatecrown
Kreator - Impossible Brutality
Flotsam & Jetsam - A Place To Die
Lord Volture - My Sworn Enemy
Overkill - Bitter Pill
Metallica - Battery
Paradox - Paradox
Paradox - Heresy

Copyright 2023. All Right Reserved.