ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 23/05/23

PLAYLIST:
Megadeth - In My Darkest Hour
Onslaught - Welcome to Dying
Xentrix - The Bitter End
Slammer - Johnny's Home
Re-Animator - Chain of Command
Hydra Vein - Born Through Ignorance
Deathwish - Prey To The Lord
Anihilated - Lost Souls
Cerebral Fix - Warstorm
Sabbat - The Demise of History
Seventh Angel - The Charmer
Amnesia - Unknown Entity
Toranaga - Dealers In Death
Holosade - Nightmare Reality
Sacrilege - The Captive
D.A.M. - Terror Squad
Virus - State Of The Art
Drunken State - Blind Faith
Pariah - Blaze Of Obscurity
Annihilator - A Man Called Nothing
Paradox - Heresy
Sacred Reich - Sacred Reich

Copyright 2024. All Right Reserved.