ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 29-03-22

PLAYLIST:
Helloween - Heavy Metal Is The Law 
Accept - Breaker 
Running Wild - Raise Your Fist 
Judas Priest - Breaking the Law
Black Abyss - The Trooper 
Iron Maiden - Aces High 
Manowar - Hail And Kill 
Dragonheart - Rebellion (The Clans are Marching) 
Exciter - Feel The Knife 
Razor - Take This Torch 
Sodom - The Saw Is The Law 
Savatage - Jesus Saves 
Annihilator - Alison Hell 
Metal Church - Metal Church 
Agent Steel - Nothin' Left 
Crimson Glory - In Dark Places 
Riot City - The Hunter 
Sacred Blade - Of The Sun And Moon 
Savage Blade - Silver Ghost 
Jag Panzer - Shadow Thief 
Titan Force - Chase Your Dreams 
Medieval Steel - Medieval Steel 
Veto - Join The Band 
Shaft - Time For The Show 
Blackslash - The Power 
Blackslash - Midnight Fire 
Blackslash - Hammertime 
Blackslash - Queen of the Night 
Blackslash - Under the Spell 
Wings of Steel - Stormchild 
Wings of Steel - Wings of Steel 
Wings of Steel - Black out the Street 
Achelous - Halfling's Gem 
Achelous - Flames Of War 
Achelous - The Crystal Shard 
Redshark - I'm Falling 
Redshark - Never Too Late 
Redshark - Mars Recall 
Angel Martyr - Forgotten Metal 
Martyr - Lightning Strikes 
Loanshark - Turn It Louder 
Loanshark - Burning Out 
Fortress - Bloodmoon 
Sintage - The Sign 
Significant Point - Running Alone 
Monument - William Kidd 
Hellrock - This Is Metal 
Tentation - L'Exode 
Tension - Cosmic Gaze 

Copyright 2022. All Right Reserved.