ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 15-05-2018 "THIS IS HEAVY METAL"

PLAYLIST:
Picture - Get Out Of My Sight
Riot - Restless Breed
Philadelphia - Decision Time
Stargazery - Bring Me The Night
Dark Avenger - Armaggedon
Fifth Angel - Cry Out The Fools
Dio - All the Fools Sailed Away
Ozzy Osbourne - Mr. Crowley
Accept - Head Over Heels
Judas Priest - Fever
Acid - Hooked On Metal
Bitch - Leatherbound
Rock Goddess - One Way Love
Scarlet Red - Lost And Found
Syar - Death Before Dishonour
Satanic Rites - Hit and Run
Iron Maiden - Children Of The Damned
Omen - Holy Martyr
Warlord - Child Of The Damned
Manowar - Each Dawn I Die
Cirith Ungol - Chaos Rising
Courage - If Heaven Cancels Light
Venin - Pensees Pour Eux
Vortex - Land Of The Late
Damien - Stop This War
Jag Panzer - Harder Than Steel
Highway Killer - Hero
Dust - Firestorm
Shock - Failure And Defeat
Ricochet - Midas Light
Ain't Dead Yet - Theres Only One Way To Rock (Sammy Hagar's Cover) 
Bow Wow - Hurricane
Colossus - The Message
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal
Kissin' Dynamite - Highlight Zone
Charing Cross - Kick Ass Rock And Roll

 

Copyright 2024. All Right Reserved.