ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΑΝ 14/06 & 17/06/22

PLAYLIST:
Mystery - Alone
Rainbow - Eyes Of Fire
Yngwie Malmsteen - Rising Force
Deep Purple - Perfect Strangers
Riot - Sign of the Crimson Storm
Saxon - Raise Some Hell
Tokyo Blade - Attack Attack
Attack - Indian Lady
Iron Maiden - Aces High
Kreyson - Fade Out
Savatage - Red Light Paradise
Manowar - Warriors Of The World United
Mesmerize - Ragnarok
Manowar - Swords In The Wind
Manowar - Fight Until We Die
Virgin Steele - The Burning Of Rome
Virgin Steele - We Rule The Night
Fifth Angel - We Rule
Amethyst - Into The Night
Ritual - Into The Night
Split Image - (Rock You) All Night Long
Riot City - In the Dark
Rising Steel - Blackheart
Conception - Water Confines
Crystallion - Ready To Strike
Destillery - The View

PLAYLIST:
Black Sabbath - Call Of The World
Black Sabbath - Devil And Daughter
Viper - A Cry From The Edge
Alias - Stormy Eyes
Leatherwolf - Black knight
Deliverance - Deliverance
Redstorm - Watch yourself
Elinor - Where Do You Go
Glory - Danger In This Game
Fifth Angel - Midnight Love
Domain - Keep Running
Noisehunter - In The City
Attack - Back To Attack
Lion - Can't Stop The Rain
Heir Apparent - Screaming
Scarlet Rayne - Scarlet Rayne
Nightcrawler - Hangman
Oliver Magnum - Mendes Prey
Titan Force - Wings of Rage
Jackal - Nightmare (The Distance Between Dream And Reality)
Helstar - The Curse Has Passed Away
Savatage - Of Rage and War
Pariah - Blaze Of Obscurity
Paradox - Serenity
Risk - Megalomania
Nuclear Assault - When Freedom Dies
Annihilator - Crystal Ann
Annihilator - Alison Hell

Copyright 2023. All Right Reserved.