ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 05-01-24, 09-01-24, 19-01-24, 23-01-24

PLAYLIST:
Judas Priest - Crown of Horns
Judas Priest - Trial By Fire
Judas Priest - Panic Attack
Saxon - There's Something In Roswell
Saxon - Pirates Of The Airwaves
Saxon - Madame Guillotine
The Rods - Wolves At The Door
The Rods - Now And Forever
The Rods - Hearts Of Steel
The Rods - Metal Highways
Lethal Fate - Time for War
Lethal Fate - Returning Home
Lethal Fate - Between Zero and One
Lethal Fate - Sworn to Secrecy
Flames of Fire - Alpha and Omega
Flames of Fire - Prayer Warriors
Flames of Fire - Our Blessed Hope
Starchild - Letters of Life
Starchild - Later You'll Know
Intense Confession - The Arbitraitor
Intense Confession - Shadows
Intense Confession - The Timekeeper
Metalmind - Steh Auf
Metalmind - Origin Of Decay
Belonger - Crash and Burn
Belonger - Faith Reborn
Belonger - Belonger
Scanner - The Last and First in Line
Scanner - Scanner's Law
Scanner - The Earth Song
Crimson Glory - Triskaideka
CG - Astronomica

PLAYLIST:
Crimson Glory - In Dark Places
Queensryche - Warning
Queensrche - Surgical Strike
Veni Domine - Wisdom Calls
Shok Paris - In The Dark
Ruffians - Fight For Your Life
Ruffians - Wasteland
Ruffians - Bad Boys Cut Loose
Ruffians - Run For Cover
Ruffians - Eyes Of Fire
Ruffians - You' re All I Need
Anthem - Wild Anthem
Anthem - Turn Back to the Night
Running Wild - Soldiers of Hell
Destruction - Bestial Invasion
Possessed - The Exorcist
Grim Reaper - Suck It And See
Antix - Daze Gone By
Antix - We All Sacrifice
Judas Priest - Rock Hard Ride Free
Judas Priest - Some Heads Are Gonna Roll
Judas Priest - Love Bites
Twisted Sister - Hot Love
Zion - Kick in the Gates
Satan - Pull The Trigger
Q5 - Pull The Trigger
Krokus - Russian Winter
Kuni - Shine On
Axel Rudi Pell - Long Time
Leather Heart - Nightmares Town
Life - No heaven No Hell
Armageddon - Sunrise
Arrow - Silence of Mystery

PLAYLIST:
Michael Schenker Group - Samurai
Alcatrazz - Jet To Jet
Rainbow - Spotlight Kid
Rainbow - Lost In Hollywood
Invasion - Streets Are Burning
Invasion - Acolytes
Invasion - Wings Of Steel
Invasion - Turning The Tide
High Spirits - Lonely Nights
High Spirits - Anything You Need
High Spirits - One Day Closer
High Spirits - Please Don't Leave Me Behind
Tower Hill - All the Little Devils are Proud of Hell
Tower Hill - The Claw is the Law
Tower Hill - How Am I
Tower Hill - Deathstalker
Valentino Francavilla - Witches Tree
Valentino Francavilla - Welcome To Hell
Valentino Francavilla - Midnight Shred
Valentino Francavilla - Midnight Wolf
Valentino Francavilla - Fireland
Nightrider - Nightrider
Nightrider - Warlord
Nightrider - In the City
Noisehunter - In The City
Nemesis - Neverending Story
Lion - Forgotten Sons
Zenith - Nightmare
WildeStarr - Rose In The Dark
Racer X - Technical Difficulties
Dokken - Mr. Scary

PLAYLIST:
Artch - Metal Life
Jag Panzer - The Watching
Narita - Stop The World
Nemesis - Neverending Story
Deception - Nuclear War
Hiroshima - Touch Me
Horizon - Peace Of Mind
Universe - Weekend Warrior
Universe - Tear it out
Van Camp - Striders Of The Leather
White Heat - Keep Cool Girl
Way Out - I See the World
Whirlwind - Gallows Tithe
Blazon Stone - Bloody gold
Grave Digger - Young And Dangerous
Halford - One Will
Loudness - Like Hell
Valentino Francavilla - The Nightmare
Night - Power
Nightrider - Power Of Passion
Nightprowler - Nightprowler
Pegazus - Wings Of Steel
Judas Priest - Better By You Better Than Me
Jack Starr - False Messiah
Omen - Destiny
Commander - Wizard
Feinstein - Streaming Star

Copyright 2024. All Right Reserved.