ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 06-02-24, 09-02-24, 13-02-24

PLAYLIST:
WASP - I Am One
WASP - The Invisible Boy
Savage - Glory Riders
Chain Reaction - All Over The World
Crush - Unborn
David Rock Feinstein - Alone in the Dark
Manowar - Fight Until We Die
NoiseHunter - Time To Fight
Oz - Exterminator
Picture - Bombers
Atlain - Thousand Nights In Hell
Phantom - Wolves At The Door
Fortress - Peace In Hell
Nemesis - Neverending Story
Lion - Forgotten Sons
Tytan - Don't Play Their Way
Rainbow - Tarot Woman
Renegade - Renegade
Carrie - Heroes Never Return
Jag Panzer - Judgement Day
Chastain - The Voice of the Cult
Stormwitch - Thunderland
Exit - Chance To Come Back
CrossFire - Feeling Down

PLAYLIST:
Accept - Neon Nights
Black Sabbath - Heaven And Hell
Wulcan - Mysterier
X-Eryus - Heavens Door
Black Sabbath - Headless Cross
Sorcerer - Curse of Medusa
Sorcerer - Morning Star
Sorcerer - Thy Kingdom Will Come
Draxxis - Tides Of Destiny
Draxxis - Lost In The Fire
Draxxis - Houseful Of Nightmares
Draxxis - Misery
Draxxis - Breakwater
Silent Scream - Surgical Strikes
Silent Scream - Follow Me
Silent Scream - The Unknown Hero
Graywitch - God of War
Graywitch - Immortals
Graywitch - Children of Gods
Cloven Hoof - Time to Burn
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Cobra - Highland Warrior
Radux - Radioactive Dawn
Slayer - Crionics
Onslaught - Metal Forces
Agent Steel - Rager
Mercyful Fate - Evil
Black Sabbath - Symptom Of The Universe

PLAYLIST:
Manowar - Black Wind Fire And Steel
Manowar - Fighting The World
Manowar - Violence And Bloodshed
Manowar - Violence And Bloodshed
Judas Priest - Steeler
Judas Priest - Painkiller
WASP - Burn
Helloween - I'm Alive
Kreyson - Fade Out
Lethal Steel - Demon From The Past
Diamond Falcon - Death Galore
Diamond Falcon - The Wind In My Back
Diamond Falcon - Gates Of Hell
Savage - Glory Riders
Savage - Master Bator
Savage - Life in Chains
Snowblind - Speed Horse On Fire
Snowblind - Behind The Snow
Snowblind - Stand By Me
AfterDreams - Spellbound
AfterDreams - Make Me Free
AfterDreams - Princess Of My Darkness
AfterDreams - Fight Till The End
AfterDreams - Tears With Your Name
Tantrum - To the Father a Son
Tantrum - Forsaken
Tantrum - Sands of Time
Usurper - Angels One-Five
Usurper - Hand of the Usurper
Savage Blood - Oblivion
Thriller - Spikes and Leather
Rigorious - Children of the Night

Copyright 2024. All Right Reserved.