ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 11/08/23, 15/08/23, 18/07/23 KAI 22/08/23

PLAYLIST:
Mercyful Fate - The Oath
Manowar - The Oath
Manowar - Bridge Of Death
Omen - March On
Attacker - The Hermit
Riot - Wings Of Fire
Pretty Maids - Shelly The Maid
Randy - It's Got To Be Love
Rail - Fantasy
Chariot - So Blind
X-Caliber - The Sword
Medieval Steel - Medieval Steel
Nightrider - Knightmare
Outburst - No More
Overdrive - Living Sacrifice
Philadelphia - Decision Time
Reckless Force - Join The Hunt
Reckless - Voices In The Night
Reckless - Victim Of Time
Resless - Don't Understand
Sherwood - So Far Away
Bloodgood - Out Of The Darkness
Phantom - Alive And Well
Judas Priest - Painkiller
Halford - Resurrection
Iron Maiden - Flash Of The Blade
Lizzy Borden - Flesh Eater
Lucious Bloodfire - Evil Never Dies
Stray Gods - Angels of the Light
Mortician - Leather And Wheels
Metallica - Screaming Suicide
Headbanger - Ready to Strike

PLAYLIST:
Metallica - Master Of Puppets
Anthrax - Metal Thrashing Mad
Tyran Pace - Law And Order
Vicious Rumors - Dust to Dust
Silence - Fade Away
Halifax - Knights of Fury
Arrow - Diary of a Soldier
Ironcross - Fight For The Strangers
Silent Listener - Veterans Of The Fight
Overkill - Killers In The Dawn
Salem's Wych - Attack
The Rods - Prisoner of Love
Reward - Lightnin
Dokken - Lightnin' Strikes Again
DIO - Stand Up And Shout
Saxon - Bloodletter
Judas Priest - All Guns Blazing
Owlbear - Fall on Your Blade
Owlbear - Bastard Sons
Owlbear - Cult of the Serpent
Owlbear - Chaos to the Realm
Owlbear - Fiend of Fire
Tarchon Fist - The Flame Still Burns
Tarchon Fist - Lens Of Life
Tarchon Fist - Always Alone
Anthem - Void Ark
Anthem - Snake Eyes
Anthem - Blood Brothers
Anthem - Faster
Anthem - Howling Days
Majesty - Demon War
Majesty - Glorious Warriors
Majesty - Back To Attack
Vadαsz - Life Eternal
Vadαsz - Reaper Waltz
Overkill - Scorched
Overkill - Twist of the Wick
Overkill - Know Her Name
Overkill - Wicked Place

 

PLAYLIST:
Diamond Head - Heat Of The Night
Battle Bratt - Heat Of The Night
Vanessa - In The Heat Of The Night
Dark Sky - In The Heat Of The Night
Dark Sky - Forgiveness
Dark Sky - Heroes on Ice
Nighthawk - Free Your Mind
Nighthawk - Strike Like Lightning
Nighthawk - God Of Thunder
Nighthawk - Cover Me
Frenzy - The Doomsday
Frenzy - Betrayal In Cold Blood
Frenzy - Give Me Shred (Or Give Me Death)
Claymorean - The Triumph
Claymorean - Hymn of Vengeance
Icon of Sin - In The Mouth Of Madness
Icon of Sin - Heart Of The Wolf
Icon of Sin - Cimmerian
Bullet For My Valentine - Scream Aim Fire
Bullet For My Valentine - The Last Fight
Ambush - Ambush
Refuser - Sea Of Black
Refuser - Restless
Marauder - Holy Bible
Marauder - Strike Back Again
Marauder - Under Her Spell
Marauder - Rock Fighters
Bloodbound - Tales from The North
Bloodbound - Odin's Prayer
Bloodbound - Nosferatu

 

PLAYLIST:
Judas Priest - Between The Hammer And Anvil
Sin Starlett - Blood In The Streets
KK's Priest - Reap The Whirlwind
KK's Priest - One More Shot At Glory
Skelator - The Hammer
Skull Fist - Ride the Beast
Enforcer - Midnight Vice
Dysplacer - Lightning Fury Fist
Dysplacer - Dysplacer vs Dysplacer
Dysplacer - Kuma Kaiju
The Night Eternal - We Praise Death
The Night Eternal - Between The Worlds
The Night Eternal - In Tartarus
The Night Eternal - Prometheus Unbound
Great VoyageR - VoyageR
Great VoyageR - Belphegor
Great VoyageR - Earth Was Made In Hell
Impending Triumph - Temple of Oblivion
Impending Triumph - Dragon Hunt
Impending Triumph - Armies of the Conqueror
Solar X - Dirty Love of Pain
Solar X - Steal your Tears
Solar X - Widow of the Shade
Mortician - Angels On Earth
Mortician - 40 Years Of Metal
Mortician - King Of The Ring
Dorsey Burnette - Keep A Knockin
Destillery - Hope Is A Frame

Copyright 2023. All Right Reserved.