ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 13/01/23, 17/01/23, 20/01/23

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ SPOTIFY

PLAYLIST:
Battleaxe - Radio Thunder
Saxon - The Thin Red Line
Dokken - Paris Is Burning
Riot - Flight of the Warrior
Burning Starr - Run For Your Life
Cobra - Cobra
Cobra - Danger Zone
Eliminator - Outlaws of the Highway
Damien - Always In Lust
Doublegeddon - The Nuclear Winter
Gauntlet - Back On The Streets
Heavy Load - Free
Stone Fury - I Hate To Sleep Alone
Stone Fury - Break Down The Walls
Cinderella - Somebody Save Me
Judas Priest - Fever
Loudness - Rock This Way
Renegade - Dragonslayer (Burn In Hell)
Pretty Maids - Back To Back
Crusader - Tigers Of The Night
Crusader - Call Of The White Wolf
Iron Maiden - Sing Of The Cross
Kamelot - Birth Of A Hero
Antonio Giorgio - I Will Remember
Warlord - Soliloguy
Crimson Glory - Heart Of Steel
Black Sabbath - Falling Off The Edge Of The World

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ SPOTIFY

PLAYLIST:
W.A.S.P. - King Of Sodom And Gomorrah
W.A.S.P. - 9.5.- N.A.S.T.Y.
W.A.S.P. - Shoot From The Hip
W.A.S.P. - Inside The Electric Circus
W.A.S.P. - The Rock Rolls On
W.A.S.P. - Restless Gypsy
W.A.S.P. - Easy Living
W.A.S.P. - I'm Alive
W.A.S.P. - Sweet Cheetah
W.A.S.P. - Mantronic
W.A.S.P. - I Don't Need No Doctor
AC/DC - For Those About To Rock (We Salute You)
Judas Priest - Some Heads Are Gonna Roll
Skelator - Psychic Silver Wheels
Sin Starlett - Tear Down the Halls
Sin Starlett - Rule or Obey
Sin Starlett - Solid Source of Steel
Screamer - Chasing the Rainbow
Screamer - Sounds of the Night
Screamer - Ashes and Fire
Crom - Heart of the Lion
Crom - Bridge to Paradise
Crom - Riding into the Sun
Bathory - Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain
Black Soul Horde - Beneath The Mountains Of Madness

 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ SPOTIFY

PLAYLIST:
Judas Priest - Hell Patrol
Judas Priest - Night Crawler
Judas Priest - Metal Meltdown
Judas Priest - All Guns Blazing
Judas Priest - Between The Hammer & The Anvil
Judas Priest - Leather Rebel
Judas Priest - Painkiller
Judas Priest - A Touch Of Evil
Judas Priest - One Shot At Glory
Obsession - Four Play Hard To The Core
Overdose - Lovin' Call
Overdose - Best Way To Get Crazy
Overlorde - Keeper of the Flame
Palass - Queen Of The World
Leather Synn - Face to Face (Alkateya cover)
Air Raid - Soldiers Of The Dark (Insane Cover)
White Wolf - Trust Me
Moahni Moahna - Queen Shamar
Night Prowler - Stranger
Reckless Force - Wicked Woman
Savage Machine - The Fourth Dimension
Traveler - Starbreaker
The Sacrificed - Ark Of The Covenant
Zoser Mez - Wasteland
Zoser Mez - Desecration Of Souls (Mercyful Fate cover)
King Diamond - Dressed In White
Lizzy Borden - Flesh Eater

Copyright 2023. All Right Reserved.