ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 26-01-24, 30-01-24, 02-02-24

PLAYLIST:
Crimson Glory - Triskaideka
Crimson Glory - Garden Of Shadows
Millennial Reign - In Your Silence
Infidel Rising - Cloning Appearance
Steel Angel - Steel Angel
Steel Angel - Born In The Ocean
Sortilege - Alien
Judas Priest - Ram It Down
Thriller - Aiming for Freedom
Thriller - Bring Me The Light
Thriller - Spikes and Leather
Thriller - Days Are Gone
Thriller - Iron Goddess
Kerrigan - Forces of Night
Kerrigan - Child of Sin
Kerrigan - Bloodmoon
Holy Dragons - Darkness Beyond the Other Side of Your Eyes
Holy Dragons - The Faces of Truth
Holy Dragons - Vampire Thrill
Ruthless - The Fallen
Ruthless - Live To Die
Ruthless - Thulsa Doom
Overkill - In Union We Stand
Slayer - Seasons In The Abyss
Sodom - Napalm In The Morning
Chemikilled - The Offering
Radux - Instinct Of Survival
Radux - Atomic Fear
Radux - Radioactive Dawn
Nuclear Assault - Sin
Exorcist - Riding To Hell
Exodus - Metal Command
Tankard - TV Hero

PLAYLIST:
Cloven Hoof - Alderley Edge
Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son
Queensryche - Walk In The Shadows
Enforce - Pleasure Of Pain
Fifth Angel - Cry Out The Fools
Heavenknox - Look In The Sky
Heaven Ward - Flying With The Angels
DIO - Sunset Superman
Black Sabbath - Die Young
Rigorious - Children of the Night
Rigorious - Victory
Rigorious - Fight for Your Lives
Savage Blood - Lost Memories
Savage Blood - Wheel of Time
Savage Blood - Oblivion
Steel Rath - Hammer Grinder
Steel Rath - Armored Heart
Steel Rath - Prayers of War
Steel Rath - Fury Road
Dhaliax - Hurting Love
Dhaliax - Doomed
Dhaliax - Undievised
Steel Snake - The Negation
Steel Snake - In Hardest Duels
Steel Snake - As The Rage
C-Force - More Than A Dream
Creatures - Dressed To Die
Night Prowler - Stranger
Rankelson - Hungry For Blood
Ruffkut - Fight For The Right
Blind Owl - Rainbow Rider
Icarus Witch - Starseed Trilogy: I. The Emerald Tablet II. Ruler Of Arcana III. And I Am You

PLAYLIST:
Sorcerer - Sorcerer
Spitfire - Street Fighter
Stray Gods - Love In The Dark
The Rods - Heat of the Night
April Wine - Before The Dawn
Medieval Steel - Medieval Steel
Virgin Steele - I Am The One
Zaxas - Magic Eyes
Leatherwolf - Magical Eyes
Kamelot - Wings Of Despair
Riot - Fight or Fall
Viper - Sign Of The Night
Traveler - Heavy Hearts
Traveler - Vagrants of Time
Traveler - Take the Wheel
Nightwolf - Do and Die
Nightwolf - Glory or Death
Nightwolf - Reign in Metal
Striker - Blood Magic
Striker - Turn The Lights Out
Striker - Circle Of Evil
Striker - Live To Fight Another Day
Show N Tell - Night Stalker
Show N Tell - All Alone Tonight
Show N Tell - The Ritual Has Begun
Show N Tell - I'm Alive
Satan's Fall - Lead the Way
Satan's Fall - Afterglow
Satan's Fall - Dark Star
Manowar - El Gringo
Tokyo Blade - My Kind of Heaven
Carriage - Deadly Corpse

Copyright 2024. All Right Reserved.