ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy – Chinatown 1980

Annihilator - King of the Kill 1994

Rotting Christ - Non Serviam 1994

Iommi – Iommi 2000

Theodore Ziras - Monster 5 2011

Saber Tiger - Messiah Complex 2012

Burning Black - Remission of Sin 2014

Exodus - Blood in, Blood Out 2014

Mausoleum Gate - Mausoleum Gate 2014

Saber Tiger - Obscure Diversity 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.