σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Riot – Narita 1979

Saxon - Denim and Leather 1981

Hypocrisy – Penetralia 1992

W.A.S.P. - Still Not Black Enough  1995

Kataklysm - Victims of This Fallen World 1998

Rhapsody of Fire - Symphony of Enchanted Lands 1998

Sinister - Aggressive Measures 1998

Stratovarius – Destiny 1998

Whiplash – Thrashback 1998

Celtic Legacy – Resurrection 2003

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Accept - Restless and Wild 1982

Sacred Reich - Surf Nicaragua EP 1988

Savatage - Streets: A Rock Opera 1991

Entombed - Wolverine Blues 1993

Accept - Death Row 1994

Dream Theater – Awake 1994

Rage – Ghosts 1999

Illdisposed - 1-800 Vindication 2004

Exodus - Shovel Headed Kill Machine 2005

Soulfly - Dark Ages 2005

Samson - P.S.... 2006

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Steeler - Strike Back 1986

Iron Maiden - No Prayer for the Dying 1990

Sodom - Better Off Dead 1990

Axel Rudi Pell - Eternal Prisoner 1992

Holy Moses - Reborn Dogs 1992

Marduk - Those of the Unlight 1993

King Diamond - The Graveyard 1996

Nightwish – Oceanborn 1998

Anathema - A Fine Day to Exit 2001

Thor - Dogz II 2001

Copyright 2020. All Right Reserved.