ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy - Jailbreak 1976

Keel - The Right to Rock 1985

Atrophy - Violent by Nature 1990

Metal Church - The Human Factor 1991

Sabbat - Mourning Has Broken 1991

Whiplash - Cult of One 1996

Bob Catley - Middle Earth 2001

Power Quest - Master of Illusion 2008

Cathedral - The Guessing Game 2010

Kissin' Dynamite - Addicted to Metal 2010

Elvenpath – Elvenpath 2011

Borknagar – Urd 2012

Gaia Epicus - Dark Secrets 2012

Mad Max - Another Night of Passion 2012

DGM – Momentum 2013

Suicidal Tendencies – 13 2013

Sonata Arctica - Pariah's Child 2014

Nightmare - The Will to Overpower 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.