ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Sinner - Bottom Line 1995

Jag Panzer - Thane to the Throne 2000

Silent Force - The Empire of Future 2000

Gorgoroth - Ad Majorem Sathanas Gloriam 2006

Wolfshade – Trouble 2008

Asphyx - Death...The Brutal Way 2009

Ram – Lightbringer 2009

Quo Vadis - Infernal Chaos 2010

Burning Point - The Ignitor 2012

Dying Fetus - Reign Supreme 2012

Mastodon - Once More 'Round the Sun Full-length 2014

Blizzard Hunter - Heavy Metal to the Vein 2015

Borealis – Purgatory 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.