ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Def Leppard – Pyromania 1983

Atrocity - The Art of Death 1992

Assassin - Leader of the New World 1996

God Dethroned - The Grand Grimoire 1997

Catamenia - Halls of Frozen North 1998

Kuni - Fucked Up! 2000

Masterplan – Masterplan 2003

The Lord Weird Slough Feg – Traveller 2003

Overload - Never Again 2005

Vulture - Test of Fire 2005

Axxis - Paradise in Flames 2006

Edguy - Rocket Ride 2006

Victory - Fuel to the Fire 2006

Winterlong - Metal/Technology 2006

Kuni – Rock 2010

Primal Fear – Unbreakable 2012

The Cage - The Third Cage 2012

Valtari - Hunter's Pride 2014

Al Atkins – Reloaded 2017

Ancestral - Master of Fate 2017

Firewind – Immortals 2017

Copyright 2021. All Right Reserved.