ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Earthshaker – Earthshaker 1983

Bow Wow - Beat of Metal Motion 1984

Keel – Keel 1987

Exodus - Impact Is Imminent 1990

David T. Chastain - Next Planet Please 1994

Helmet – Betty 1994

Yngwie J. Malmsteen - Magnum Opus 1995

Erik Norlander – Threshold 1997

Anathema – Judgement 1999

Lanfear - Zero Poems 1999

Sinergy - Beware the Heavens 1999

Double Dealer - Double Dealer 2000

Halford – Crucible 2002

Winterlong - The Second Coming 2003

Carnal Forge - Aren't You Dead Yet? 2004

Jag Panzer - Chain of Command 2004

Skyclad - A Semblance of Normality 2004

Stormwarrior - Northern Rage 2004

Saracen - Vox in Excelso 2006

Labÿrinth - Return to Heaven Denied Pt. II - "A Midnight Autumn's Dream" 2010

Sister Sin - True Sound of the Underground 2010

The Black Dahlia Murder - Ritual  2011

Tony MacAlpine - Tony MacAlpine 2011

Cauldron - Dodder Seams 2013

Edenbridge - The Bonding 2013

Anthem - Engraved 2017

Copyright 2021. All Right Reserved.