ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Krokus - The Blitz 1984

Kick Axe - Welcome to the Club 1985

Rata Blanca - Rata Blanca 1988

Saint Vitus - Mournful Cries 1988

The Gathering – Mandylion 1995

Hypocrisy - Into the Abyss 2000

Anthem - Seven Hills 2001

Joey Tafolla – Plastic 2002

Destruction - Inventor of Evil 2005

Lamb of God – Sacrament 2006

Andre Matos - Time to Be Free 2007

Jeff Loomis - Zero Order Phase 2008

Lanfear - X to the Power of Ten 2008

Ross the Boss - New Metal Leader 2008

Sinister - The Silent Howling 2008

High Spirits - Another Night 2011

Loudness - 2・0・1・2 2012

Copyright 2021. All Right Reserved.