ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Tygers of Pan Tang - Wild Cat 1980

Cirith Ungol - Paradise Lost 1991

Anathema - The Silent Enigma 1995

Kamelot – Eternity 1995

Soul Cages – Craft 1999

Tarot's Myst – Odyssey 1999

Dionysus - Fairytales and Reality 2006

Annihilator – Feast 2013

Freedom Call - M.E.T.A.L. 2019

Sacred Reich – Awakening 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.