ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Motörhead – Motörhead 1977

Vengeance – Vengeance 1984

Megadeth - Rust in Peace 1990

Vinnie Moore – Meltdown 1991

Marty Friedman - True Obsessions 1996

Dark Funeral - Diabolis Interium 2001

Edguy – Mandrake 2001

Heavenly - Sign of the Winner 2001

Saxon - Killing Ground 2001

Chris Caffery – Faces 2004

Joe Stump - Speed Metal Messiah 2004

Darkthrone - F.O.A.D. 2007

Riverside - Rapid Eye Movement 2007

Circle II Circle - Consequence of Power 2010

Dimmu Borgir – Abrahadabra 2010

Jutta Weinhold - Read Between the Lines 2010

Kiske / Somerville - Kiske / Somerville 2010

Secret Sphere – Archetype 2010

Steve Harris' British Lion - British Lion 2012

Tygers of Pan Tang – Ambush 2012

Dream Theater - Dream Theater 2013

Sanctuary - The Year the Sun Died 2014

Wolf - Rex Sacriticulus Mortifer 2016

Copyright 2021. All Right Reserved.