ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Scorpions – Lovedrive 1979

Bow Wow - Glorious Road 1980

Manilla Road - The Deluge 1986

U.D.O. - Faceless World 1990

Loudness - On the Prowl 1991

Pantera - Vulgar Display of Power 1992

Grip Inc. – Nemesis 1997

Unholy – Rapture 1998

White Skull - Tales from the North 1999

Angel Dust - Of Human Bondage 2002

Cannibal Corpse - Gore Obsessed 2002

Cornerstone - Human Stain 2002

Metalium - Hero Nation - Chapter Three 2002

Running Wild - The Brotherhood 2002

Exhibition - The Sign of Tomorrow 2003

Krokus - Rock the Block 2003

Wolf - Evil Star 2004

Crystal Viper - The Curse of Crystal Viper 2007

Norther – N 2008

Manimal - The Darkest Room 2009

Mind Odyssey - Time to Change It 2009

DoomSword - The Eternal Battle 2011

Evergrey - Glorious Collision 2011

Halloween – Terrortory 2012

Darkthrone - The Underground Resistance 2013

Copyright 2022. All Right Reserved.