ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Iron Maiden - Somewhere in Time 1986

Warlock - Triumph and Agony 1987

Manowar - The Triumph of Steel 1992

Cathedral - The Carnival Bizarre 1995

Domine - Champion Eternal 1997

Sadus - Elements of Anger 1997

Darkthrone - Ravishing Grimness 1999

Pantera - Reinventing Hell 2003

Black Majesty - Sands of Time 2003

DoomSword - Let Battle Commence 2003

Moonspell - The Antidote 2003

Amon Amarth - Twilight of the Thunder God 2008

Enslaved – Vertebrae 2008

Entropia – Simetría 2010

Iron Fire – Metalmorphosized 2010

Atlantean Kodex - The White Goddess 2013

Atkins / May Project - Empire of Destruction 2014

Electric Wizard - Time to Die 2014

Leather Heart – Comeback 2015

Air Raid - Across the Line 2017

Jag Panzer - The Deviant Chord 2017

Ironflame - Tales of Splendor and Sorrow 2018

Astaroth - Hailing in the Sign of Satan 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.