ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Nasty Savage - Nasty Savage 1985

Stormtroopers of Death - Speak English or Die 1985

Rush - Roll the Bones 1991

Atheist – Elements 1993

Dark Tranquillity – Skydancer 1993

Ayreon - Into the Electric Castle 1998

Megadeth – Risk 1999

James Byrd – Anthem 2002

Dio - Master of the Moon 2004

Lake of Tears - Black Brick Road 2004

Sarissa - Masters of Sins 2004

Spiritual Beggars - Return to Zero 2010

Sinner - Touch of Sin 2 2013

Visions of Atlantis – Wanderers 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.