ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Exodus - Fabulous Disaster 1989

Wrathchild America - Climbin' the Walls 1989

Throwdown - You Don't Have to Be Blood to Be Family 2001

Dark Fortress – Séance 2006

Pain of Salvation – Scarsick 2007

Amberian Dawn - River of Tuoni 2008

Dark Forest - Dark Forest 2009

Blind Guardian - Beyond the Red Mirror 2015

Ruthless - They Rise 2015

Copyright 2021. All Right Reserved.