ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08/07/16

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\n3 Inches Of Blood - Fear On The Bridge (3:14)

\r\n\r\n

\r\n
Powerwolf - Werewolves Of Armenia (3:54)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Sabaton - Panzer Battalion (5:09)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Accept - Stalingrad (6:15)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Civil War - Custers Last Stand (4:51)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Messiah’s Kiss - Metal ’till We Die (3:15)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Manowar - Die For Metal (5:17)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - New World Order (4:33)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - Unrequited (A Woman of Darkness and Steel) (4:55)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - One Night in Hellas (4:21)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - Halfway to Hell (2:59)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - Tear up the Night (3:22)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - The Right Way (5:15)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Q5 - A Prisoner of Mind (7:15)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Kissin’ Dynamite - Highlight Zone (3:55)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Flotsam and Jetsam - Iron Maiden (3:40)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Steel Prophet - Mirror, Mirror, Life After Life (5:40)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Striker - Locked In (3:45)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Ambush - Firestorm (4:48)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Night - Fire and Steel (3:32)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Fact - Heavy Metal Powerplay (3:44)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Judas Priest - Exciter (5:30)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Whiplash - Killing On Monroe Street (3:53)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Motorhead - Rock ’N’ Roll (3:49)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Sodom - In Retribution (6:15)

\r\n

\r\n

Copyright 2021. All Right Reserved.