ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 03/12/2019

PLAYLIST:
Black Sabbath - Children Of The Grave
Solitude Aeturnus - Heaven And Hell
Trouble - The Wolf
Vatican - Running
Valhalla - Nightstalker
Thunderstrike - Lady Metalhead (In the Valhala)
Whiplash - King Wiith The Axe
Lizzy Borden - No Time To Lose
Loudness - Like Hell
Kuni - Shine On
Panther - Desire
Lion - Hold On
Shok Paris - The Heat And The Fire
Leatherwolf - Spirits In The Wind
Kraken - Desperate Solutions
Recon - Lost Soldier
Seventh Force - Sweet Revenge
Restless - Tiger
Judas Priest - Dissident Aggressor
Accept - Demon's Night
Axel Rudi Pell - Streets Of Fire
Impellitteri - Buring
Black Angels - Spread Your Wings

Copyright 2022. All Right Reserved.