ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 09/01/18

PLAYLIST:
Sanctuary - Termination Force
Heathendom - War & Pain
Candlemass - Black Dwarf
Attic - The Headless Horseman
King Diamond - Magic
Immortal Avenger - Twilight Victory
Zandelle - Ecstasy
Zadok - The Sign
Trouble - Fear No Evil
Diamond Head - Am I Evil
Blitzkrieg - Night Stalker
Goldsmith - Life Is Killing Me
Sweet Savage - Killing Time
Savage - Let It Loose
Motorhead - Fast And Loose
Saxon - Warrior
Jaguar - Axe Crazy
Satanic Rites - Slam The Door
Satan - Iceman
Battleaxe - Heavy Metal Sanctuary
Running Wild - Prisoners Of Our Time
Stainless Steel - Power Every Hour
Twisted Sister - Don't Let Me Down
V2 - Tonight
Hexx - The Other Side
Leviathan - Dont Look To Me
Medusa's Child - I'm Still Here
Medusa's Child - Center Of The Dark

Copyright 2023. All Right Reserved.