ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 23-01-18

Accept - Head Over Heels
Sabaton - The Final Solution
Messiah's Kiss - Metal 'till We Die
Manowar - Warriors Of The World United
Virgin Steele - Return Of The King
Savatage - 24 Hrs Ago
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Sanktuary - Winter's Doom
Sorcerer - In the Shadow of the Inverted Cross
Skyclad - A Broken Promised Land
Grand Magus - Fight
Saxon - They Played Rock And Roll
Saxon - Thunderbolt
Iron Maiden - To Tame A Land
Angel Witch - Gorgon
Blitzkrieg - Buried Alive
Avenger - Too Wild To Tame
Randy - The Beast
Motorhead - Love Me Like A Reptile
Rock Goddess - One Way Love
Stallion - Watch Out
Skull Fist - Attack Attack
Tokyo Blade - Break Out
Vengeance - Destroyer
Riot - Swords And Tequila
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise
Judas Priest - Heading Out To The Highway
Judas Priest - Riding On The Wind
Judas Priest - Freewheel Burning
Judas Priest - Locked In
Judas Priest - I'm A Rocker
Slayer - Dissident Aggressor
Slayer - Blood Red

Copyright 2024. All Right Reserved.