ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10/07/20

PLAYLIST:
Lizzies - Night in Tokyo
Rock Goddess - Heartache
Heavy Pettin - Rock Ain't Dead
Horizon - Peace Of Mind
Kuni - Restless Heart
Lion - Never Surrender
W.A.S.P. - Restless Gypsy
W.A.S.P. - I'm Alive
W.A.S.P. - Sweet Cheetah
W.A.S.P. - Mantronic
W.A.S.P. - Inside The Electric Circus
Twisted Sister - Come Out And Play
Helloween - Metal Invaders
Stainless Steel - Stainless Steel
Victim - Power Hungry
Way Out - I See the World
Wish - Night Life
Greifenhagen - Desolation Gang
Ghandi - Destruction Forever?
Area - Renegade
Mythra - Killer
Mythra - Overlord
Mythra - Death and Destiny
Judas Priest - Reckless
Reckless - All Their Needs
Restless - Burst Out
High Tension - Warrior
Spellbound - Hooked On Metal
Krokus - Rock The Nation
Rescue - Queen Of The World
Renegade - Lonely Road
Sinner - Rattlesnake
Running Wild - Bad To The Bone
Tank - The War Drags Ever On

Copyright 2022. All Right Reserved.