ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11/12/20

PLAYLIST:
Scratch - Metal Breaker
Seduce - Crash Landing
Attaxe - Pedal To The Metal
Axton - Fighting To Survive
Beast - Fire
Millennium - Magic Mirror
Cloven Hoof - Touch The Rainbow
Elvenpath - Battlefield of Heaven
Ambush - A Silent Killer
Lethal Saint - Midnight Warriors
Night - Running in the Night
Akasha - You Were The One
Akasha - All Alone Again
Akasha - Runnin'
Akasha - Lonely Stranger
Akasha - I'm Hiding
Lyadrive - Steal Away The Night
Lyadrive - Sign Of The Hunted
Lyadrive - Another Time Another Place
Lyadrive - Madame Guilotine
Tarot - Too Late for Love
Tarot - Breaking All the Rules
Tarot - Tarot
Tarot - I Fear the Night
Blackbird - Paris Is Burning
Blackbird - Run For Your Life
Blackbird - Born To Loose
Blackbird - Reptile
Blackbird - Bloodstained
Breaker - Cold Hearted Woman
Crossfire - Killing A Cop
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise

Copyright 2022. All Right Reserved.