ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16/07/21

PLAYLIST:
Black Knight - Warlord's Wrath
Warlord - Mrs. Victoria
Sanctuary - I Am Insane
DIO - We Rock
Flotsam and Jetsam - Iron Maiden
Iron Maiden - The Writing On The Wall
Celtic Legacy - Always The Hero
Jack Starr's Burning Starr - Stranger In Paradise
Jag Panzer - Far Beyond All Fear
Judas Priest - Lightning Strike
Pretty Maids - Future World
Panzer - Satan's Hollow
Cloven Hoof - Time to Burn
Krokus - Axx Attack
Motorhead - Ace Of Spades
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Heaven's Gate - Tyrants
Overkill - Killers In The Dawn
White Wolf - Headlines
Lyadrive - Steal Away The Night
Mendes Prey - Can You Believe It
Dark Star - Backstreet Killer
Dark Star - Spy Zone
Escape - Dreamer
Fastway - These Dreams
Hanover Fist - Should Be Rockin'
Headhunter - Lightning Strikes
Heist - Speed Higher
Victim - Power Hungry
Picture - Message From Hell
Proud - Dark Lady Forest
Reckless - Voices In The Night
Reckless - Victim Of Time
Resless - The Power
Restless - Tiger

Copyright 2024. All Right Reserved.