ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/10/21

PLAYLIST:
Starblind - Here I Am
Cloven Hoof - Victim Of The Furies
ASKA - Lethal Injection 
Jack Starr's Burning Starr - Stranger In Paradise 
Riot V - Victory 
Reverence - Splinter 
Harlet - Raging Eyes 
Sato - Leather Warrior 
Queensryche - Queen Of The Reich 
Ruthless - Look Out 
Agent Steel - 144,000 Gone 
Exciter - Invation - Waiting In The Dark 
Dreemwich - Lonely Child 
Jacobs Dream - Theater Of War 
Jacobs Dream - Where Vultures Gather 
Seven Sisters - Horizon's Eye 
Seven Sisters - Shadow Of A Fallen Star 
Toledo Steel - Into The Unknown 
Hellhound - Samurai Warrior 
Hellhound - Metal Psycho 
U.D.O. - Metal Damnation 
U.D.O. - I See Red 
U.D.O. - Midnight Stranger 
U.D.O. - Prophecy 
Judas Priest - Night Crawler 
Halford - Silent Scream 
Rage - Deep In The Blackest Hole 
Savatage - When The Crowds Are Gone 
King Diamond - Dressed In White 
King Diamond - Magic 
King Diamond - The Invisible Guests 
King Diamond - A Mansion In Darkness
King Diamond - Cremation 
King Diamond - The Meetings 
King Diamond - The Exorcist 

Copyright 2021. All Right Reserved.