ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24/09/21

PLAYLIST:
Warlord - Child Of The Damned
WASP - I'm Alive
Judas Priest - Jawbreaker
Judas Priest - The Sentinel
Satan - Iceman
Panther - Warchild
Panther - Danger
Panther - Desire
Panther - First There Was Rock
Armored Saint - On The Way
Attika - Deliverer
Iron Maiden - No Prayer For The Dying
Megadeth - A Tout Le Monde
Megadeth - Hangar 18
Gaia Epicus - Crush
Metallica - Harvester Of Sorrow
Sacred Reich - Sacred Reich
Holy Moses - World In Darkness
Meliah Rage - The Witching
Anthrax - Medusa
Flotsam & Jetsam - I Live You Die
Hanker - Under Cover Of Darkness
Highway Killer - Metalfighters
Hittman - Sleepless Nights
Martyr - Follow Your Soul
Nightmare - Lord Of The Sky
Open Burn - Drawing Lines
Lethal - Hard To Breathe
Morgana Lefay - Victim Of The Inquisition
Savatage - Tonight He Grins Again
Crimson Glory - In Dark Places
Crimson Driver - Hourglass
Eternal Darkness - Like A Story
High Heeler - Stormwaves
Loosely Tight - Walls Between
Pretty Maids - Children Of Tomorrow
Cacumen - I Still Need You

Copyright 2022. All Right Reserved.