ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 07/12/21 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ PENNSYLVANIA)

PLAYLIST:
Assassin - In The Night
Assassin - License To Kill 
Axtion - Fury Of The Tempest 
Axtion - Look Out For The Night 
Bashful - Into the Battle 
Bashful - Axshun 
Black Task - Rip!
Black Task - The Terminal Frost 
Brat - The Seer 
Brat - Dressed to Thrill 
Damien Steele - Life After Life 
Damien Steele - On the Crest of A Dune 
Damien Steele - Wasteland 
Dofka - Taken All We Had 
Dofka - Johnny's Back (Riot cover)
Dofka - Pain and Sorrow 
Draxxis - Tides of Destiny 
Draxxis - Dream Demon 
Dross - Terror in the Mind 
Dross - Line in the Sand - 91117 
Destroyer - Love Burns 
French Maide - The Mission 
French Maide - Deception 
French Maide - I Know 
French Maide - Silent Anger 
Genghis Khan - Genghis Khan 
Genghis Khan - Legion 
Iron Cross - Come And Get It 
Iron Cross - Send For The Cross 
Kings Chamber - Whenever I am Near 
Kings Chamber - Fascination Street 
Krank - Fuck You 
Krank - Rock The House 
Krank - Power / 'Till Hell Freezes Over 
Kraze - Solar Strike 
Kraze - Watch You Burn 
Kraze - Liar 
Kraze - Land of Sorcery 
Kraze - Death Row 
Lazarus - Breaking into the Night 
Lazarus - Come forth 
Leviathen - The Key 
Anger Reign - Carry The Cross 
The End - Beg For Mercy 
The End - Chosen One 

Copyright 2024. All Right Reserved.