ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20-10-20

PLAYLIST:
Diamond - Fight Fire With Fire
Iron Maiden - Stranger In A Strange Land
Attentat Rock - Open Your Eyes
Blastead - Heroes
Dum Dum Bullet - Where Are the Virgins
Vulcain - Overdose
Psychose - Le Voisin
Psychose - Horizons Limites
Ponce Pilate - La vierge de fer
Titan - La Loi Du Metal
High Power - Rebelle
Erika - Together We're Lost
H-Bomb - Coup De Metal
Anvil - Backwaxed
Tank - Honour And Blood
Geddes Axe - Wildfire
Firehouse - Fly by Night
Court Jester - The Execution
Court Jester - (Sell You) Back to Hell
Court Jester - Judge and Jury
Court Jester - Hungry for Action
Court Jester - Into the Hands of Night
Court Jester - Where Witches Dwell
Court Jester - Serpents
Saint Chaos - By Myself
Armored Saint - Legacy
Surveillance - Comin' Over Me
Surveillance - Take Hold Of The Flame
Queensryche - The Whisper
Seventh Force - Burning Steel
Agent Steel - Nothin' Left
Mercyful Fate - The Oath

Copyright 2023. All Right Reserved.