ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 17/03/23 & 21/03/23

PLAYLIST:
Black Sabbath - Devil And Daughter
DIO - Sacred Heart
Exciter - Mission Destroy
Saxon - The Eagle Has Landed
Judas Priest - Victim Of Changes
Motorhead - Just Cos You Have The Power
Riot - Feel The Same
Warlock - All We Are
Accept - Balls On The Wall
Armored Saint - Seducer
Ozzy - Bark At The Moon
Metallica - From Whom The Bell Tolls
Diamond Head - Am I Evil?
Rainbow - Stargazer
Banshee - Call Of The Wild
Battlezone - Warfare Warriors
Railway - First Shot
Steel Night - Run For Your Life
Tredegar - Wheels
Budgie - Wild Fire
The Rods - Power Lover
Acid - Hooked On Metal
Bitch - Riding In Thunder
Metallica - Moth Into Flame
Artillery - Khomaniac
Hexx - Wise To The Ways World
Arakain - Thrash The Thrash

PLAYLIST:
Heaven's Gate - The Never - Ending Fire
Manowar - Swords In The Wind
Virgin Steele - I Am The One
Warlord - Lucifer's Hammer
Medieval Steel - Tears In The Rain
Loudness - Run for Your Life
Shok Paris - Tokyo Rose
Kraken - Desperate Solutions
Jinxx - Dreams Never Die
Kage - Seen Your Face
Harlequin - A Chance For The Taking
Hardware - Queen Of Visions
Excalibur - Running Scared
Europe - Break Free
Escape - Stay Out
Elements - Wish Of Night
Crystal Ball - Want It All
Stratovarius - Will The Sun Rise?
Stratovarius - Forever Free
Stratovarius - Chasing Shadows
Stratovarius - Lord of the Wasteland
Stratovarius - Playing With Fire
Stratovarius - The Abyss Of Your Eyes
Stratovarius - 4th Reich
Stratovarius - Black Diamond
Stratovarius - Destiny

Copyright 2023. All Right Reserved.