ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 25/08/23, 01/09/23 KAI 05/09/23

PLAYLIST:
Nightmare - Lord Of The Sky
Martyr - En Masse (Stand Or Die)
May Linn - Fit For Fight
Witch Cross - Light Of A Torch
Diamond Head - Am I Evil
Metallica - Creeping Death
Overkill - Rotten To The Core
Testament - Over the Wall
Megadeth - Tornado Of Souls
Annihilator - The Fun Palace
Annihilator - A Man Called Nothing
Mercyful Fate - Desecration Of Souls
Iron Maiden - Powerslave
Riot - Sign of the Crimson Storm
Black Sabbath - Lost Forever
Leatherwolf - Spirits In The Wind
Iron Heart - Running Away
Hiroshima - Down On My knees
Gary Moore - Hiroshima
Hiroshima - Taste of Death
Hiroshima - Soldier Of The World
Hiroshima - Touch Me
Trance - One Man Fighter
Trance - Live and Heavy
Steel Hammer - Heavy Metal Arrival / Steel Hammer
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal

PLAYLIST:
Eternal Champion - Worms of the Earth
Kamelot - Song Of Roland
Crimson Glory - In Dark Places
Sanctuary - I Am Insane
Sorcerer - Sorcerer
Dragon's Kiss - Somewhere Up In The Mountains
Tidal Dreams - Flaming Circle
Thundersson - Out from the New World
Traveler - Foreverman
Thunderstrike - Lady Metalhead
Night - Fire and Steel
Iron Maiden - The Wicker Man
Running Wild - Raise Your Fist
Cloven Hoof - Reach For The Sky
Shok Paris - Go Down Fighting (Demo)
Shok Paris - Go Down Fighting
Sortilege - Alien
Judas Priest - Ram It Down
Viper - Nightmares
Warlord - Lost And Lonely Days
Century - Victim In Chains
Century - Sinister Star
Century - Neon Warrior
Royal Flush - Heroes
Sardonyx - Greater Things
KK's Priest - Strike Of The Viper
Louder Than Hell - Possessed by Steel
Manowar - Fight Until We Die
Manowar - Metal Warriors

 

PLAYLIST:
NoiseHunter - In The City
Attack - Indian Lady
Iron Maiden - Aces High
Malmsteen - Rising Force
Q5 - Let Go
Rankelson - Be Good for Me
Lyadrive - Steal Away The Night
Biscaya - Howl In The Sky
Rainbow - Spotlight Kid
Moahni Moahna - Queen Shamar
Narita - What The Hell Is Going On?
Hanker - Gardeners of Pain
Ivanhoe - Left Alone
Mind Odyssey - Stranger In The City
Stratovarius - Hold On To Your Dream
Virgin Steele - I Wake Up Screaming
Riot - Magic Maker
Riot - In Your Eyes
Savatage - Fighting for You Love
Hittman - Winds Of Warning
Queensryche - Waiting For The Kill
Queensryche - Prophecy
Phantom Lord - Speed Demons
Attacker - Captivities Of Babylon
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Sorcerer - The State I'm In
Steeler - Serenade
Tokyo Blade - Dead Of The Night
W.A.S.P - Widowmaker

Copyright 2023. All Right Reserved.