ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Iron Maiden – Killers 1981

Primal Fear - Primal Fear 1998

Domine - Emperor of the Black Runes 2004

Exodus - Tempo of the Damned 2004

Persuader - Evolution Purgatory 2004

Adagio - Archangels in Black 2009

Cannibal Corpse - Evisceration Plague 2009

Havok - Being and Nothingness 2009

Charred Walls of the Damned - Charred Walls of the Damned 2010

Obús - Cállate! 2010

Phantom-X - This Is War 2010

Dantesco - Seven Years of Battle 2011

Attacker - Giants of Canaan 2013

Saxon – Thunderbolt 2018

W.A.S.P. - ReIdolized (The Soundtrack to the Crimson Idol) 2018

Copyright 2021. All Right Reserved.