ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Voivod - Killing Technology 1987

U.D.O. – Timebomb 1991

Grave Digger - Heart of Darkness 1995

Amorphis - Am Universum 2001

Anvil - Plenty of Power 2001

Savatage - Poets and Madmen 2001

W.A.S.P. - Unholy Terror 2001

Portrait – Portrait 2008

Candlemass - Death Magic Doom 2009

Avantasia - Angel of Babylon 2010

Avantasia - The Wicked Symphony 2010

Bonfire - Fistful of Fire 2020

Conception - State of Deception 2020

Dynazty - The Dark Delight 2020

Lady Beast - The Vulture's Amulet 2020

Testament - Titans of Creation 2020

Copyright 2023. All Right Reserved.